reede, 22. september 2017

Pilte/Pictures

Marlén Mais, suur tänu pildistamast! Tegime täna Balti jaama turul mõningaid pilte.
Marlén Mais, thank you so much for taking pictures! Today we want to the Balti jaam market and took some pics.
 
 
Juba tuttav rätik, sellise kujuga peaks veelgi tegema.
It is a familiar shawl and I have to do more shawls with this shape.
Ravelry
Ja sviiter.
And the sweater.
 
Ravelry

kolmapäev, 20. september 2017

Sviiter ja rätikud, koos ja eraldi/Sweater and shawls, together and separately

Sviiter on valmis. Kulus 7 tokki ja pisut 8-ndat (Belle, Drops).
The sweater is finished. I used up 7 balls and a little bit of the 8th (Belle by Drops).
 
 
Ei olegi midagi erilist, tradistioonilised pildid (ei tea, millal saan enda seljas pildistatud). Arvasin, et võib samahästi pildistada koos hiljutiste rätikutega. Sviitri pind on sile (varrukate oma mitte, aga nad ei domineeri), seega saab kombineerida nii siledate kui reljeesete rätikutega.
Nothing special, just usual pictures (don't know when I will have modelled pictures). I thought I can photgraph it together with my recent shawls. The fabric of the sweater is smooth (to say nothing about the sleeves but they do not dominate), so one can match the sweater both with smooth and textured shawls.

esmaspäev, 18. september 2017

Näitan rätikut/Here is the shawl

Rätiku pilte.
Some pictures of the shawl.
 
 
 
Ei ole kaalunud. Kasutasin ära kõik villase jäägid ja lisasin veel ühte sobivat lõnga. Rätik pole kuigi suur. Kui õnnestub fotosessioon korraldada, siis näitan ka enda kaelas. Muuhulgas, on väga tõenäoline, et mees võtab selle endale. Meil on ühised värvid, mis teha! Ainult juurde kududa.
I have not weighed it yet. I used up all wool leftovers and added another suitable yarn. The shawl is not lage. If it would be possible to do a photosession, I will show modelling pictures. By the way, it is very probable that my husband will appropriate this shawl. What can you do if we have colours i common! Only to knit anothe one.

laupäev, 16. september 2017

Seriaal on läbi/The series is over

Rätik sai valmis. Loodetavasti saan näidata varsti. Enne ärasõitu alustasin sviitrit, aga ei tahtnud reisile kaasa vedada, koon nüüd seda. Lõng on Belle (Drops), puuvillase ja linase segu. Praegu on veel palav villase või mohääisviitriga, puuvillane on päris sobiv.
The shawl is finished. Hopefully, I will be able to show it soon. Before my depature I had started a sweater but did ot want to drag it with me, so I am now working on this. The yarn is Belle (by Drops), a cotton-line blend. It is too early yet for a woollen or mohair sweater and a cotton sweater is quite practical.
Nagu näha, kõik on väga lihtne, klassikaline kaarega varrukas, aga varrukal on ripsitriibud. Triibiku idee meeldib mulle, triipudega saab mängida, nt tookord oli 1 rida ripsis (lõng ei talunud muid variante), siin on aga 3 rida ripskoes.
As you see, everything is quite simple, there is a classical set-in sleeve and it has some stripes in garter stitch. The idea I had in this sweater is quite nice, you can play with stripes, for instance, I had then 1 row of reversed stociette (the yarn did not tolerate any other options) and here I have 3 rows of garter stitch.

Üks varrukas on valmis, teine pooleli, ja tuleb veel keret jätkata.
I have one sleeve done, the second one is in progress and then I have to continue the torso.

neljapäev, 14. september 2017

Seriaali uus osa/A new episode of the series

Seriaal nimega "Anna koob rätikut", järgmine osa. Muster on küll ilus, aga lõng on kapriisne, libe, lõheneb, silmused on ebaühtlased. Muidugi võib heietada, et miks see lõng pole selline nagu Raasiku villane (samahästi võib heietada, miks külmkapp ei tööta kohvimasinana ka). Aga sellest pole kasu, tuleb teha midagi, mis sellele lõngale meeldib. Vana hea poolpatendis asümmeetriline rätik paistab olevat sobiv variant. Midagi uut ja huvitavat arendame lemmiklõngadest.
The series "Anna is knitting a shawl" continues, the current episode is on. The stitch pattern is quite nice but the yarn is moody, slippery, splitty, the stitches are uneven. Of couse one can lament why this yarn is not like wool produced in Raasiku (in the same spirit one can lament why a refridgirator does not work as a coffee machine as well). But this gives you nothing, you have to come up with something the yarn likes. Good old asymmetrical shawl in half-brioche stitch appears to be a suitable option. I will do something new and exciting from my favourite yarns.
Kasvab kiiresti, koon jämeda vardaga, et kude oleks õhuline.
It is growing fast, I am working with large needles in order to obtain airy fabric.

teisipäev, 12. september 2017

Jälle otsast peale/Starting all over again

Jah, rõõmustasin liiga vara. Sest kui koepind oli piisavalt suur, ei olnud see ilus. Ääred hakkasid tohutult rulli minema. Lõng on väga kapriisne. Siis mõtlesin, et pean ju midagi välja mõtlema! Olen praegu välismaal, muidu oleks juba lisanud mõnda peenikest lõnga ja vaadanud, kuidas see mõjub.
I rejoyced too early indeed. Because when the fabric became sufficiently large, I saw it was not nice. The edges curled quite strongly. The yarn is rather moody. Then I thought I have to come up with something in any case! I am abroad now, otherwise I would have tried to add some thin yarn and seen the result.
Selline lihtne kude. Selles koes on see sall, aga endale tahan teravate otstega.
This kind of simple stitch pattern. I have made this scarf in the pattern but I want one with pointed ends.
 
Kude on üsna reljeefne. Aga tuleb arvestada, et pärast pesu venib pikkusesse, kuna on auguline.
The fabric is textured. But one has to take into account that after washing it will stertch in the length because the pattern has eyelets.

pühapäev, 10. september 2017

Mida ma tahtsin ja mis lõpuks välja tuleb/What I wanted and what will eventually become of it

Mulle meeldis, kuidas eelmine rätik välja kukkus. Mõtlesin, et teen jääkides sama konstruktsiooniga lihtsa rätiku. Mäletate seda sviitrit?
I liked how the previous shawl came out. I intended to do a simple shawl with the same construction from leftover yarns. Do you remember this sweater?
Seda lõnga (tallevillast 100 g/370 m) on mul veel u 67 g, on veel muidki jääke. Proovisin nii ja naa, tahtsin teha ripskoes suure vardaga, nagu eelmise rätiku puhul. Kude polnud üldse ilus. Lõng on pehme, samas libe ja ei taha mingit mustrit, isegi ripsi mitte. Labases koes aga tundus kuidagi igav. Kui teha labases koes, siis peenemast õhulisemast lõngast. Mis teha, see lõng pole Aade Lõng 8/1!
I have about 67 g of this yarn (kid wool 100 g/370 m) and some other leftovers. I tried i many ways, I wanted to make it in garter stitch with large needles like I made the previous ones. The fabric was not nice at all. The yarn is soft and slippery at the same time and does not tolerated any stitch patterns, not even garter stitch. Stockinette seemed somehow uninteresting. If I were to make this in stockinette, then I would choose a thinner and more airy yarn. Cannot help it, this yarn is not Aade Lõng 8/1.
See muster on peaaegu sama, nagu selle rätiku oma. Aga pisut teine kalkulatsioon, sest kasvatuste skeem on teistsugune.
This is almost the same pattern as in this shawl. But the calculation is somewhat different because the priciple of increases differs.
Vaatame, mis välja tuleb. Igatahes rätikute konstrueerimise tunni õppematerjal täieneb.
We shall see how it evolves. In any case the teaching material for my shawl construction course will get some new items.

reede, 8. september 2017

Puhas eksperiment/Pure experiment

Nagu eelmises postituses kirjutasin, oli mul kaks võimalust, kuidas jätkata. Otsustasin n-ö puhta eksperimendi kasuks, ei hakanud lühikesi ridu tegema. Tulemuseks on lihtne väike rätik, saab vabalt  ümber kaela keerata ja otsad on pikad. Peenvillasest tegi vaid 3-4 rida lõpuks, tuli kontrastne äär.
As I mentioned in the previous post, I had two options how to go on. I decided in favour of pure experiment, so to speak, and did not introduce short rows. As a result I got a small shawl that is sufficient to twine around the neck and to have long ends. I added only 3-4 rows in the end in the laceweight wool and got an edge in a contrasting colour.
Siin pildil on hästi näha kuju. Ja all on juba korralikumad pildid. Kunagi loodan, et saab ka minu kaelas pildistada.
In this picture you get a pretty good idea about the shapw. And below there are better pictures. I hope that some day it will be possible to get modelled photos.

 
 
Lõng/Yarn: Lace Merino Degrade (Lana Grossa), 50 g/400 m, 50 g; Roma (Midara), 100 g/750 m, ~10 g; tundmatu peen puuvillane/unknown thin cotton 100 g/1400 m, ~500 m.
Vardad/Needles: 5 mm
Ravelry

kolmapäev, 6. september 2017

Mitu võimalust/Several options

Praegu näeb välja rätik nii.
This is how the shawl looks like as of today.
Saab juba korra ümber kaela keerata, aga otsad on veel lühikesed. Sellel pildil on umbes pool rätikut.
I can wind it once around my neck but the ends are still too short. The picture displays approximately a half of the shawl.
Lõnga on veel mingil määral. Kui otsa saab, plaanin võtta musta peenvillast, mis on enam-vähem sama jämedusega. Aga siis on kaks võimalust: kas jätkata sama kasvatuste rütmiga või tekitada lühikesi ridu, et pikendada otsi kiiremini. Võib teha nii ja naa. Eksperimendi puhtuse mõttes võiks jätkata samamoodi (ei, see ei ole sama kasvatuste skeem, nagu sellel ja sellel rätikul), aga lühikesed read oleksid huvitavamad.
I have a little bit more of this yarn. When I will run out of it, I will continue with black laceweight wool that is approximately of the same weight. Then there are two options: to continue the same system of increases or to make short rows in order to get longer ends faster. It is possible to do both ways. For the sake of purity of the experiment it is possible to continue in the same manner (no, this is not the same increase system as here and here), but short rows are more entertaining.

esmaspäev, 4. september 2017

Otsast peale/From the beginning

Mõnikord on nii, et kood ja kõik oleks nagu kena, muster ja lõng sobib, aga endal on kuidagi ebahuvitav. Nii juhtus ka seekord. Nii et otsustasin alustada hoopis teise koe ja teise konstruktsiooniga rätikut.
Sometimes it happens that you knit and eveything seems to be allright, the pattern and the yarn are compatible, yet it feels somehow uninteresting. This is what happened this time. So I decided to start a shawl in a different stitch and with a different costruction.

Viimasel ajal märkasin, et kui ripskoes kududa suure vardaga, siis on hoopis teine efekt. Koon nüüd 5 mm-ga. Vaatame, kui suureks rätikuks lõnga jätkub. Aga alati saab juurde võtta  sama jämedusega musta peenvillast või mohääri.
Recently I've noticed that knitting garter stitch with large needles yields a different effect altogether. Now I am knitting with 5 mm needles. We shall see what size I will finally get. But it is always possible to do the final section in black wool of the same weight or with mohair.

laupäev, 2. september 2017

Vahepeal/Meahnwhile

Mõtlen järgmise suurema kudumi peale, aga vahepeal võtsin välja sel suvel Saksamaal hangitud lõnga.
I am thinking about the next bigger knitting project but meanwhile I took out the yarn I purchased this summer in Germany.
Praegu toodavad paljud firmad üleminekulõnga. Tihti on aga nii, et kõige heledam värv on valge, mida ma ei taha. Antud juhul on rahulikud üleminekud mitte kõige heledamast hallist mustani. Lõng on meriino 50 g/400 m, seda on mul üks tokk. Proovisin, aga minu maitse järgi on liiga lödi (see on tihti peenikeste meriinode omadus). Seega panin juurde peenikest puuvillast (nime ei mäleta, aga u 100 g/1400 m või sinnapoole).
Nowadays many firms manufacture variegated yarns. Quite often they contain white as the lightest colour, which I don't like. In this case the transitions are not so contrasting between not the lightest gray and black. The yarn is merino 50 g/400 m and I have one ball of it. I tried it but to my taste it is too soft (this is often quite usual for thin merino yarns). Thus, I combined it with a thin cotton (don't remembe the name but the metrage is about 100 g/1400 m).
Selline rätiku konstruktsioon meeldib mulle praegu kõige rohkem (lühikeste ridade rätikuks ei ole mul vastavas jämeduses ja sarnase faktuuriga sobivat lõnga, et lisada).
Now I like the best this shawl construction (for a short rows shawl I don't have enough yarn in the same weight and texture to combine with).

neljapäev, 31. august 2017

Kas läheb keerdu?/Is it going to be biased?

Suvel oli minu FB lehel arutelu, nimelt üks kuduja nägi seda pilti ja kirjutas oma sõbrannale, et näed, kui ringselt kududa, läheb kude alati keerdu. Vastasin lühidalt seal, aga arvan, et on põhjust kirjutada ka täpsemalt (selleks on blogi formaat sobivam). Seda enam, et ka tunnis minu käest küsitakse, kas ikka läheb keerdu/viltu.
This summer there was a discussion on my FB page: namely, one knitter saw this picture and wrote to her friend: see yourself, if you work in the round, the vabric is going to be biased. I gave a brief responce on my page but I believe that it woul be useful to write more on the subject (the blog format is better suited for this). Especially because in class I am often asked wether it is always biased.
Sellele küsimusele võib anda ettevaatliku vastuse: võib minna keerdu, aga ei pruugi. Seega väide, et ringselt kududes läheb alti keerdu, ei pea paika. Millal siis läheb keerdu? See sõltub neljast asjast: (1) lõngakeerd, (2) kiud, (3) muster, (4) diameeter. Alustan lõpust. See puudutab eelkõige labast kude ja väikest diameetri (varrukas). Mõnikord on nii, et kerel pole midagi näha, küll aga varrukal. Mis puutub punktidesse (1) ja (2), siis kõige tõenäolisem ajab keerdu tugeva keeruga puuvillane ja linane. Aga see pole jällegi universaalne reegel, oleneb konkreetsest lõngast. Veelgi rohkem: mõni lõng ei talu labast kude ka edasi-tagasi kududes (nt seda olen oma silmaga näinud Midara Linolo puhul). Aga vaatame pilte.
It is possible to give a cautious answer to the question: it can be biased but not necessarily. Thus, the claim that round knitting always causes bias, is not true. When it does get biased? It depends on four things: (1) twist, (2) fiber, (3) stitch pattern, (4) diametre. I will start from the end. It concerns mostly stockinete stitch and small diametre (sleeve). Sometimes it happens that there is no bias in the torso but there is one in the sleeve. As far as (1) and (2) are concerned, the most probable candidates for bias are cotton with a strong twist and linen. But this is not a universal rule, it depends on a particular yarn. Even more: some yarns do not tolerate stockinete even in back and forth kitting (I've witnessed this in Midara Linolo). Let us see some pictures.
Kollane sviiter on puuvillasest lõngast. Midagi pole viltu. Topp järgmisel pildil on paljudele tuttav, see on puuvillase ja sünteetika segu, samuti ei ole mingit probleemi.
The yellow sweater is from a cotton yarn. Nothing wrong. The top in the next picture is familiar to many readers, it is a cotton-nylon blend, no problem either.
Siin on aga ebaühtlase jämedusega lõng, ka pole midagi.
Here is a yarn that is uneven, no problems at all.
Siin on üks Kaksikutest, küljepilt. Koostis on mohäär, vill ja sünteetika.
Here is one of my Twins, a side view. The fiber composition is mohair, wool and some synthetic fiber.
Mida teha? Mitu võimalust. Valida mõni muu kude (nt parempidiste ja pahempidiste silmuste vaheldus, soonik, pits, palmikud). Teha külgedele sellised vertikaalsed triibud, nagu on näha halli Kaksiku pildil (võib olla ka palmik, väike pits vms). Teha ripsitriibud, nagu selle sviitri varrukatel (alumisel pildil). On ka selline nõks, mida kasutatakse lühendatud ridade kudumisel (nn wrap and turn), seda võib teha küljel, kus silmuse mähkimise koht pole nähtav (jällegi, küljel võib olla mõni väike triip pööramiskoha järel).
How to solve this? There ae several options. Pick up another stitch (alternation of kint and purl stitches, ribbing, lace, cables). Make some side patterns as you can see in the picture of the grey Twin (it can also be a narrow lace patter, a cable etc). Make stripes in reverse stockinet as in the sleeves in the picture below. There is also another tip: use wrap and turn (a short row technique). The turning point can be on the side where it is less visible (again, you can make a narrow stripe on the side after the turning point).teisipäev, 29. august 2017

Nüüd ka 8/2-st!/Now also from 8/2!

Siin on nüüd Aade Lõng 8/2-st versioon (100 g/400 m).
Here is a version from Aade Lõng 8/2 (100 g/400 m).
 
 
 
 
Pole kaalunud, arvan, et kulunud on u 200 g (800 m).
I have not weighed it but I think I've used up about 200 g (800 m).
Ravelry