pühapäev, 31. august 2014

Raglaanist jälle/Again on raglan

Eelmises postituses näitasin algust, nüüd saab juba rohkem näidata.
In the last post I showed the beginning and now I can show more.

Nagu näha, alustasin abilõngaga. See on mitmel põhjusel hea (kuigi pole kohustuslik). Esiteks, annab mõtlemisaega, näiteks, ma ei tea veel, kas krae tuleb samast lõngast või samavärvilisest, aga hoopis teistsugusest lõngast. Teiseks, nn lühikesi ridu võib teha ka tagantjärgi, kui neid on vaja. Kui on suur lehtrikujuline krae, siis pole tingimata vaja (vähemalt minu figuuri puhul). Kolmandaks, saab paremini modelleerida krae suurust ja kuju, kui see jääb viimaseks.
As you can see, I started with a waste yarn. It is good for a number of reasons, albeit not strictly necessary. First, it gives you some time for thinking, for instance, I don't know yet whether the collar will be from the same yarn or from a completely different yarn in the same colour. Second, you can do so-called short rows later on, if you need. If there is a big funnel-shaped collar, this is not obligatory (at least for my body shape). Third, it is more convenient to regulate the size and the shape of the collar if it remains the last thing to knit.

reede, 29. august 2014

Raglaan üle hulga aja/A raglan after a while

Arvata võib, et Emma raamat tuletas mulle meelde, et pole ammu kudunud raglaani. Alustasingi! Lemmikkombinatsioon: mohäär + peenike meriino. Siin on algus.
As you can guess, Emma's book reminded me that I had not knitted raglan for a while. So I started one! My favourite combination: mohair + laceweight merino. Here is the beginning.
 
Mul on kavas mõned tehnilised nõksud. Vaatame, kuidas välja tuleb, siis kirjutan pikemalt.
I have some technical tricks in store. We shall see how it will work out and then I will write in more details.

kolmapäev, 27. august 2014

Emma kingitus/A present from Emma

Emma on itaalia kuduja ja disainer, tal on üpris palju kudumeid ja õpetusi Ravelrys. Loen tema blogi. Sealt saingi teada, et tal on ilmunud raamat. Nagu minagi, eelistab Emma õmblusteta kudumist. Kuna raamatu pealkiri on La Maglia Top-Down, siis isegi itaalia keelt oskamata on selge, et jutt on ülevalt alla kudumisest. Kirjutasin talle ja leppisime kokku, et teeme raamatuvahetuse. Tõsi küll, ingliskeelne versioon ilmub kunagi hiljem, aga kudumisõpetusi võib tihtilugu lugeda ka keelt korralikult oskamata (lähedased sugulaskeeled on muidugi abiks, nagu minu üsna piiratud prantsuse keel). Veel rohkem aitavad teadmised valdkonnast (antud juhul kudumisest), loogika ja mistahes erialase teksti sõnavara ja konstruktsioonide suurem ennustatavus võrreldes ilukirjandus- või isegi ajalehetekstiga (vaevalt, et seal tuleb juttu valimissüsteemidest, hüdrolüüsist, tähtede särast või grammatilistest kategooriatest).
Emma is an Italian knitter and designer, she has quite a few designs and projects on Ravelry. I read her blog. From her blog I learned that she had publised a book. Like myself, Emma prefers seamless knitting. As the title is La Maglia Top-Down, even without any knowledge of Italian one can figure out that the book is about top-down knitting. I wrote to her and we decided upon book excange. Albeit an English version will appear later, it is possible to understand knitting instructions without a decent proficiency in the language (closely related languages, like my rather limited French, are an advantage). But even more helpful is knowledge in a particular domain (knitting in our case), logic and appreciation of the fact that special texts have rather predictable lexicon and idioms, as compared to fiction or even media texts (it is highly improbable that such a book will elaborate on election systems, hydrolysis, shining stars or grammatical categories).
Raamatus on palju fotosid ja jooniseid. Põhilised konstruktsioonid on raglaan, ümmargune passe ja mitmesugused modifikatsioonid. Nt õpetatakse, kuidas kalkuleerida silmuste arvu, kui tahame laiemaid varrukaid. Kuna raglaan ja ümmargune passe põhinevad reeglipärastel kasvatustel, arutatakse mitmeid silmuste kasvatamise tehnikaid. Emma poseerib ise oma kudumites. Mul on mõned lemmikud ka:
The book has a lot of photos and graphs. The main constructions are raglan and round yoke and modifications thereof. For instance, you can learn how to calculate stitces for wider sleeves. As raglan and round yoke include regular increases, various kinds of increase techniques are discussed. Emma is modelling her own designs. I have some favourites:
 
 
Grazie, Emma! Thanks a lot, Emma! Aitäh, Emma!

esmaspäev, 25. august 2014

Ei sobi/It does not feel right

Eelmises postituses kirjutasin lühidalt ripskoest. Aga selgus, et ei sobi. Selline paradoks: koepind on ilus, aga selga proovides ei tundunud õige. Ei oska öelda, miks. Oletan, et selleks, et üleni ripskoes kudum sobiks mulle, peaks olema teine lõng ja teistsugune faktuur. Võib-olla eksin, aga tundub, et see peaks olema kohevamast lõngast jämeda vardaga kootud. Nii et kunst pole ainult selles, et leida sobiv muster konkreetsele lõngale. Otsustasin, et koon praegu midagi muud, las too lõng ootab.
In the previous post I briefly wrote about garter stitch. Yet, it turned out that it does not suit me. Consider the paradox: the fabric looks nice but after trying on it did not seem rigt. I cannot put my finger on it. I assume that in order to suit me, a fabric entirely in garter stitch should be worked from a fluffier yarn and with larger needles. So it is not only about finding a right stitch pattern for a particular yarn. I decided to work on something else now. Let the yarn wait.

laupäev, 23. august 2014

Ripskoe ilu/The beauty of garter stitch

Sellest tuleb lihtne jakk. Ainuke probleem, et ripskude sööb palju lõnga.
This will become a simple cardigan The only problem is that garter stitch eats up a lot of yarn.

neljapäev, 21. august 2014

Kooskudumine ja piilukas/Knitting together and a sneak pic

Eile oli taasiseseisvumise päev, kogunesime Rohelisse Vihmavarju kuduma. Nagu näete, meeleolu oli päris hea.
It was Estonian independence regaining day yesterday and we gathered at Roheline Vihmavari to knit together. As you can see, the mood was rather positive.
Kudujad arutasid kudumeid, muidugimõista.
The knitters discussed knitting, which is obvious.
Ja mul oli kudum lõpusirgel. Näitan osa. Seejuures tekkis arutelu, et võiksin teha midagi, kus on koos lähedased või samad värvid, aga erinevad faktuurid.
And I was about to finish a project. Here is a small fragment. By the way, several knitters mentioned that I could design a knit where two different textures in the same colour or close colours are combined.

teisipäev, 19. august 2014

Käsitöö 2014 Sügis/Käsitöö magazine 2014 Autumn

Mõnes poes on juba müügil. Kaanel on minu kudum. Selles numbris on mul kokku kaks kudumit. Praegu panen siia kaanepildi ja ülejäänud kudumite pildid panen hiljem.
It is already being sold in some stores. A design of mine is on the cover. Two desings of mine are in this issue. Now I am posting the cover and the rest pictures will be posted later.
Topp on kootud kaekordsest leedu linasest.
The top was knitted from Lithuanian linen held double.