neljapäev, 26. aprill 2018

Rätik kasvab/The shawl is growing

Rätik kasvab,  kasutasin ära ühe toki (25 g/140 m) ja alustasin juba järgmist.
The shawl is growing, I've used up one ball (25 g/140 m) and started the second.
Ülemisel pildil on juba natuke näha metalliku läiget.
In the top piture you can already notice some shine of metallic.

teisipäev, 24. aprill 2018

Proovilapp/Swatch

Hakkasin täna proovima Adéle Mohair lõngast, millest kirjutasin enne siin. Mul oli see muster juba mugandatud vastava rätiku kuju jaoks, nüüd tegin skeemi ja alustasin. Proovilapp läheb edasi rätikuks.
Today I started trying the Adéle Mohair yarn I had described earlier. I had already adjusted the stitch pattern to the shawl shape in question and today I made a chart and started. The swatch is trurning into the shawl.
Pildil ei paista üldse metalliklõng. Aga kui on rohkem kootud ja saab paremas valguses pildistada, siis näitan uuesti.
The metallic yarn is completely invisible in the picture. Once I will have knitted some more, I will make more photos and show again.
Topp on valmis ja kuivab, aga näeb praegu ebahuvitav välja. Paremad pildid hiljem.
The top is finished and drying and looks rather uninteresting at present. Better pictures will appear later.

pühapäev, 22. aprill 2018

Mis toimub/What is going on

Plaanin juba mustreid rätiku jaoks, mul on mitu kandidaati. Varsti teen proovilapi mohääriga, siis saab näha. Praegu aga koon lihtsat puuvillast toppi. Mul oli plaan teha ripsiga soonikus (2 s ripsi, 2 s labases koes), tegin proovilapi, aga siiski ei tundunud hea, raske midagi näha (ja asi pole värvis, vaid lõngas, sest puuvillaseid on palju erinevaid, sõltub keerust ja paljudest muudest asjadest). Küll jõuab ka niisuguses koes midagi teha.
I am already considering stitch patterns for the shawl, there are several candidates. I will make a swatch in mohair, then I will be able to decide. Right now I am making a simple cotton top. At frist I planned to do garter stitch rib (2 sts in garter stitch, 2 sts in stockinette), I made a swatch but it did not look good, the pattern was hardly visible (and no, it is not due to the colour but due to the yarn because different manufacturers produce different type of cotton, it depends on the twist and many other things). Once I will make something in this stitch pattern.

reede, 20. aprill 2018

Lõnga valimine pole naljaasi/Choosing a yarn is not a play thing

Jah, igaüks teab, et lõnga valimine on tore ja huvitav, aga samas oleneb sellest kogu kudumi "saatus". Muidugimõista kui hankida lõnga sellepärast, et meeldib, siis seda probleemi pole, aga siis tuleb hiljem välja mõelda, milleks see lõng sobib. Tavaliselt on mul meeles konkreetne kudum, milleks tahan lõnga, aga nt välismaal olles võin osta lõnga sellepärast, et meeldib (siiski, ka siis kujutan ette vähemalt esialgselt, mida sellest teha, kuigi plaan võib muutuda).
Yes, everybody knows that choosing a yarn is pleasant and interesting but the whole "destiny" of your knit depends on a right choice. Of course if you get yarn just because you like it, you don't have this problem but still you have to think in the future what this yarn is good for. Usually I have a particular project in mind and choose yarn accordingly but when abroad, I can purchase yarn just because I like it (still, I have at least a prelinimary idea what to do with it, although the plan can change eventually).
Siin on juba teile tuttavad lõngad (vt eelmine postitus), aga teine pilt. Hoian käes halli ja musta. Selle pildi saatis Marianne Adéle Mohair firmale, et nad teaksid, kes teeb kruiisirätiku disaini. Muide, leppisime juba kokku rätiku kuju kohta, hakkasin juba koekirju vaatama. Hall on mohääri ja linase segu, selle valisin küll. Aga musta ma ei võtnud, sest on suhteliselt karvane, pole mõtet mingeid mustreid teha. Teine asi, et kombinatsioonis mõne peenvillasega oleks kena labases koes sviiter, aga praegu räägime ikka konkreetsest kudumist, mitte sellest, mis oleks teoreetiliselt kena. Küllap jõuab ka sviitri teha.
Here you see familiar yarns (cf previous post) but a different picture. I am holding gray and black mohair. Marianne has sent this picture to Adéle Mohair so that they should know who is desiging the cruise shawl. By the way, we have already agreed on the shape of the shawl and I started thinking of stitch patterns. The gray one is mohair-linen blend, I picked up this. But I decided against black because it is relatively hairy and there is no point to make any pattern with it. Of course, combined with some laceweight wool it will make a nice sweater in stockinette stitch but we are talking about a particular knit here and not theorizing what would be nice. There will be time for a sweater, too.

kolmapäev, 18. aprill 2018

Valmis/Finished

Kõik pildid peale alumise on Maiu tehtud. Aitäh!
All pics except the last one are by Maiu. Thank you!
 
 
Lõng/Yarn: Schulgarn (100 % puuvill/cotton, Schoeller + Stahl), 50 g/115 m, ~720 m
Vardad/Needles: 4 mm, 3,5 mm
Ravelry

esmaspäev, 16. aprill 2018

Valmistume järgmiseks käsitöökruiisiks/Preparing for the next handicraft cruise

Oktoobris toimub teatavasti soomlaste Burda Style Finland korraldatud käsitöökruiis. Osalesin 2016. ja 2017.a., tegin rätikute konstrueerimise töötoa ja iga kord disainisin rätiku, mida kudusime koos. Meeldetuletuseks 2016. ja 2017.a. rätikud:
As we all know, in October handicraft cruise organized by Burda Style Finland takes place. I took part in 2016 and 2017, made a workshop on shawl construction and each time designed a shawl for knitting along. To remind, these are the shawls of 2016 and 2017:
Täna tuli Burda Style Finland peatoimetaja ja kruiiside korraldaja Marianne Koskimies Tallinna ja tõi mulle lõngu järgmiseks disainiks. Lõuna-Aafrikas on suhteliselt uus lõngafirma Adéle's Mohair, millel tekib ka ladu Soomes. Nii et soovijad saavad lõnga hankida. Nagu nimest ilmneb, toodab firma üsna palju mohääri, seda erinevas jämeduses ja erineva faktuuriga. Nt on buklee ja on ka linase ja mohääri segu ja muud huvitavat. Täna arutasimegi, mida teha. Salli algus on Marianne oma, hiljuti alustatud. Sama muster, nagu minu Võrgulise puhul (ainult teine laius ja pole vist nii palju ääresilmuseid).
Today Marianne Koskimies, the editor in chief of Burda Style Finland and cruise organizer arrived to Tallinn and brought me some yarns for a future design. There is a relatively new yarn manufacturer in South Africa, Adéle Mohair that will eventually have a storage in Finland. So those who wish can purchase their yarns. As it is clear from the name, the company produces quite a lot of mohair yarns in different weight and structure. For instance there is bouclé and there is a mohair-linen blend and other intriguing thins. Today we discussed what I could do. The beginning of a scarf is by Marianne, started recently. It is the same stitch pattern as in my Võrguline (but different width and probably fewer edge stitches).
Varsti otsustame, mis kujuga rätik tuleb, siis läheb katsetamiseks ja kudumiseks. Hiljem teen õpetuse ka Ravelry jaoks.
We will decide soon upon the shape of the shawl, then it will be all swatching and knitting. Later I will make a pattern for Ravelry, too.

laupäev, 14. aprill 2018

Ripskoe ilu/The beauty of garter stitch

Lihtne puuvillane topp. Pärst pesu pole kude nii "vedel", läheb tihkemaks.
A simple cotton top. After washing the fabric will not be so "liquid", it will become denser.