esmaspäev, 20. veebruar 2017

Vahepealne/Meanwhile

Otsustasime, et pildistame jakki kunagi hiljem, kui väljas on soojem ja valgus on sobiv. Vahepeal koon üht sokilõngast sviitrit.
We decided to take pictures of the cardi later when the weather is nice and the light is suitable. Meanwhile I am knitting a sweater from sock yarn.
Nagu näha, tegin natuke lühikesi ridu. Mulle meeldib neid teha disainielemendina (ei pea neid obligatoorseks). Antud juhul on labane kude ja väga lihtne tegumood, nii et sobib.
As you can see, I did some short rows. I like to do them as an element of design (I do not think they are obligatory). In this case it is justified because  there is plain stockinete and the garment construction is very simple.
Hakkan just esi- ja seljatükki ühendama.
I am about to join the front and the back piece.
Eile näitasin Reilie üht lihtsat mustrit. Kudumistrikid kolleegilt kolleegile!
Yesterday I showed to Reili a simple stitch pattern. Knitting tips from colleague to colleague!

laupäev, 18. veebruar 2017

Jakk kuivab/The cardi is drying

Siin on mõned pildid.
Here are some pictures.
Sallkrae.
Shawl collar.
 
 

neljapäev, 16. veebruar 2017

Läheb huvitavaks/It is getting interesting

Selles mõttes, et kas lõnga jätkub. Aiman, et mitte, aga puudu jääb üsna vähe.
I mean, wheather there is enough yarn. I suppose that there is not but only a little bit is needed.
Üks varrukas on valmis, teisest on kootud umbes kolmandik. Alla oleks vaja kududa veel 5-7 cm.
One sleeve is finished and I have approximately one third of the other. I have to knit the torso for some 5-7 cm more.
Varrukas lõpeb soonikuga, see on pigem dekoratiivne. Kaeluses on samasugune soonik.
The sleeve ends with ribbing, which is more decorative rather than anything else. Neck opening has the same ribbing.
Niipalju lõnga on järel. Et saaks kerade suurust hinnata, panin kõrvale tikutopsi.
This is how much yarn is left. In order to estimate the size of the balls, I put the matchbox.
Kõige huvitavam on aga, et Ropkamõisa lõngapoes pole praegu seda värvi. Nii et tuleb nagunii oodata. Aga pole midagi, kavatsen jakki edasi kududa, nüüd sai selga proovitud ja lugu on selge.
The most interesting part is that Ropkamõisa store has run out of this colour. So I have to wait anyway. But that is not a problem, meanwhile I am returning to the cardi: after trying on it is all clear.

teisipäev, 14. veebruar 2017

Paralleelkudumine/Parallel knitting

Kuna tellitud kudumi käekäik sõltub proovidest ja pean järgmist proovi ootama, teen samal ajal midagi muud.
Since the progress of the ordered knit depends on trying on and I have to wait until I can meet the person who ordered it, I am doing something else at the same time.
Maardilaadal ostsin Ropkamõisa lõngapoodnikult halli 8/2 villast. Sellest tuleb lihtne sviiter.
At St. Martin's Fair I bought some grey 8/2 wool from Ropkamõisa yarn store. It is becoming a simple sweater.
Võrreldes varasemate sarnaste sviitritega, tegin natuke lühikesi ridu.
Compared to previous similar sweaters, I did some short rows.
Ei tea, kas varrukateks jätkub lõnga või pean juurde tellima. Lõng on mõnus, tõsine villane, sarnane Raasiku (Aade Lõng) villasega.
I don't know whether I have enough yarn for the sleeves or will have to order some. The yarn is plesant no-nonsense wool, similar to Raasiku (Aade Lõng) wool.

pühapäev, 12. veebruar 2017

Soome kudumissõbrad Tallinnas/Finnish knitting friends in Tallinn

Tore oli jälle kohtuda ja koos kududa! Katja, tänan korraldamast! Arutasime pisut ka tulevast käsitöökruiisi (5.-7. oktoober 2017).
It was nice to meet up and to knit together again! Katja, thanks for organizing this!
We discussed a little bit the future handicraft cruise (5-7 October 2017).
Katja, kiitos järjestämästä!

reede, 10. veebruar 2017

Varrukad/Sleeves

Üks varrukas on valmis, teine pooleli.
One sleeve is finished and the other under construction.
 
 
 

kolmapäev, 8. veebruar 2017

Jätkan jakki/Going on with the cardi

Ühendasin kaenla all ja nüüd on mõnda aega alla kootud. Kavatsen varsti varrukat alustada, sest teatavasti fikseerib varrukas ülaosa.
I have joined the pieces under arms and knitted downwards for some time. I plan to start sleeves soon because sleeve fix the upper part.
Külgedel on pseudopalmikud.
There are mock-cables on the sides.
Kuna sallkraed veel pole, on esitükid keerdus.
Since the shawl collar is lacking, the front pieces curl.
Ka pahupool on kena.
The wrong side is nice, too.