neljapäev, 26. märts 2015

Kuivab/Drying

Nüüd on valmis ja kuivab. Kuna lõng on suhteliselt jäme, siis kuivamisega läheb aega.
Now it is finished and drying. Since the yarn is relatively thick, drying will take some time.

teisipäev, 24. märts 2015

Mõlemad varrukad valmis/Both sleeves finished

Mõlemad varrukad on valmis. Küll aga mulle meeldib see muster!
Both sleeves are finished. I do really like this stitch pattern!
Alumisel pildil on värv peaaegu õige.
The colour is almost right in the bottom picture.
Nagu näete, ka nn pahupool on päris kena.
As you may see, the so-called wrong side looks quite nice as well.

pühapäev, 22. märts 2015

Üks varrukas valmis/One sleeve is finished

Varrukas on valmis. Muster paistab kogu ilus siis, kui on juba kootud paras tükk ja koepinda on palju. Siin on varruka algus:
The sleeve is finished. The beauty of the stitch pattern becomes visible after a considerable portion has been knitted and there is a lot of fabric. Here is the beginning of the sleeve:

 
Ja siin on varruka lõpp:
And here is the bottom of the sleeve:
Arvatavasti sobiks muster ka linasele ja mohäärile.
Presumably, the stitch patter would suit well for linen and mohair.

reede, 20. märts 2015

Alustasin uuesti/I started all over again

... ja tundub, et nüüd on õige. Seda mustrit olen juba vaadanud hulk aega. Päris alguses arvasin, et sellest lõngast teen midagi just selle mustriga, aga siis otsustasin mummude kasuks ja paistab, et esimene mulje oli õige. Olen seda mustrit (või selle modifikatsioone) ka varem kasutanud. Muster on hõlpsasti mugandatav, kusjuures laiuse muutus ei mõjuta kõrgust
... and it appears to be right this time. I have been looking at this pattern for some time. In the very beginning I thought that this pattern is exactly for this yarn but then I decided to make the bobble pattern and it seems that the first impression was the right one. I have earlier used this pattern (or modifications thereof). The pattern is easily adjustable and change in the width does not affect the height.
Juba ühendasin kaenla all ja koon edasi.
I have already joined under arms and knitting further.

kolmapäev, 18. märts 2015

Uuesti/Once again

Paistab, et pean selle kudumiga uuesti alustada. Kõik on kena, aga kui hakkasin varrukat tegema, nägin, et kuidagi pole õige, seda mustrit on liiga palju. On võimalik teha varrukas mõnes muus koes, aga selline eklektika pole minu maitsele. Ilma varrukateta villast asja ma ei kannaks. Nii et sellises koes tuleb kindlasti midagi muud, sellest lõngast aga tuleb mõni lihtsam jakk.
It appears that I have to start this knit all over again. Everything is fine but when I started knitting the sleeve, I felt it does not look right, too much of the pattern. Of course it is possible to work sleeves in a different pattern but this is too much of eclectics for my taste. I would not wear woollen garments without sleeves.  I will definitely do something else in this pattern but this yarn would be used for a different simple jacket.

esmaspäev, 16. märts 2015

Uut ja vana/Old and new

Eelmise postituse kommentaarides mainis Annelix, et see muster on talle hästi tuttav ja et kunagi ammu tegi ta endale punase villase kampsuni selle mustriga. Mulle tulid meelde mohäärisviitrid ühest vanast Käsitööst (album nr. 26, 1991).
In her commentary to my previous post Annelix  mentioned that the stitch pattern is quite familiar to her and that  ago she knitted a red woollen sweater in this pattern a while ago. I recalled mohair sweaters from an old issue of Käsitöö (Album no 26, 1991).
Minu oma on klassikalise lõikega jakk. Küsimus on selles, kas lõnga jätkub (lõng on Leedust, ei pruugi enam sellist saada).
Mine is a rather classical cardigan. The question is whether I have enough yarn (I got it from Lithuania and it is not necessarily available anymore).
Muster on lihtne, sellel on mitu nime ja mitu variatsiooni. Silmuste arv jagatav 4-ga. 1. ja 3. r.; ph, 2.r.: 3 ph kokku, 1-st 3 (1 pp, õs, 1 pp samasse silmusesse), 4. r: 1-st 3, 3 ph kokku.
The pattern is simple and it has a lot of names and several versions. Number of stitches dividable by 4. Row 1 and 3: p, Row 2: p3 tog, make 3 from 1 (k, yo, k into the same stitch); Row 4: make 3 from 1, p 3 tog.

laupäev, 14. märts 2015

Nupud/Nupps

Need pole klassikalises mõttes nupud, vaid koepind on nupuline. See on lihtne muster, on mulle alati meeldinud, nüüd selgus, et sobib lõngale.
These are not nupps in the classical sense (what you have in traditional Estonian knitting). It is a simple stitch pattern that I have always liked and now it proved to go well with the yarn.
Lõnga sain talvel Vilniusest Diteksase poest. See on villa ja polüamiidi segu. Metraaži ei tea, aga ilmselt 100 g/300 m või sinnapoole. Vardad 4 mm.
I got this yarn in Vilnius at Diteksas yarn shop. It is a wool and polyamide blend. I don't know the exact yardage but probably something around 100 g/300 m. Needles 4 mm.